Y WASG

Os hoffech fynychu’r ŵyl fel aelod o’r wasg, llenwch eich manylion, gwybodaeth am bwy y byddwch yn ei gynrychioli a disgrifiad byr o’r math o sylw y bwriedir ei roi i’r ŵyl, gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

  Enw (required)

  E-bost (required)

  Dyddiad geni:

  Cyhoeddiad:

  Math o gyhoeddiad/cyfrwng:

  Cyfeiriad y cyhoeddiad:

  Rhif Ffôn y cyhoeddiad.:

  Gwefan y cyhoeddiad (os yn berthnasol):

  Gwybodaeth ychwanegol:


 • ‘One of the UK’s best festivals – showcase or otherwise’

  Gigwise

 • CYSYLLTWCH Â NI - #focuswales2023

  Cadwch mewn cysylltiad â phopeth yn ymwneud â FOCUS Wales


  YMUNO â'n RHESTR BOSTIO