WYBODAETH

AMSERLEN 2021 YN DOD YN FUAN!
Lawrlwythwch ein amserlen 2021 YMA


APP YR WYL 2021!
Lawrlwythwch ein app 2021 yn isod:

iOS YMA
Android YMA


GLOBAL MUSIC MATCH

Cliciwch YMA


DIWEDDARIAD CORONAVIRUS

Mae sioeau a digwyddiadau fel rhan o FOCUS Wales 2021 yn mynd yn eu blaen fel y cynlluniwyd.
I gael ein diweddariad ar ein hymateb i Coronavirus, cliciwch YMA


MYNEDIAD

Lawrlwythwch ein canllaw mynediad YMA


Y WASG

Am Achrediad y Wasg, cliciwch YMA
Am ymholiadau cyffredinol y Wasg, cysylltwch â: press@focuswales.com
– EIN HANES WASG

TEITHIO

Y Lôn
Mae Wrecsam yn gyfleus iawn ar gyfer ffordd ddeuol yr A55 tua’r gorllewin, yr M62 wrth deithio tua’r dwyrain, yr M53 a’r M56 am y gogledd a’r A5 a’r M54 wrth anelu am y de. Awr yn unig ydi Lerpwl a Manceinion, Birmingham yn llai na dwyawr ac mae hyd yn oed Llundain a Glasgow o fewn pedair awr.
Mae rhaglenni rhannu ceir ar gael. e.e. freewheelers.co.uk
Trên
Mae dwy orsaf drenau. Yr Orsaf Ganolog, sy, fel y gellwch ei ddychmygu, yn union yng nghanol y dre’. Hefyd yr Orsaf Gyffredinol, siwrne 3 munud ar droed allan o’r dre’. Mae i’r ddwy orsaf gysylltiadau uniongyrchol â Llundain – cewch ddewis rhwng Euston a Marylebone. Mae trenau hefyd yn mynd am Gaerdydd, Caer a’r Amwythig, gyda chysylltiadau i Lerpwl. Yn ogystal, mae cysylltiadau bws i Ddyffryn Ceiriog hardd.
CYNLLUN TEITHIO TRAVELINE CYMRU

NODDI

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn noddwr? Cliciwch YMA

RHESTR BOSTIO

Cadwch eich bys ar bỳls y diweddaraf i gyd o newyddion FOCUS Wales trwy ymuno â rhestr bostio YMA

GWIRFODDOLI

Oes gennych ddiddordeb gwirfoddoli at FOCUS Wales 2021?
Cliciwch yma i wneud cais i gwirfoddoli

CAIS I CHWARAE

Mae ceisiadau bellach wedi cau
*Bydd artistiaid yn cael eu hysbysu cyn diwedd mis Chwefror.
*NODYN: Ni fydd cyflwyniadau yn cael ei dderbyn drwy ebost.

YMHOLIADAU CYFFREDINOL

info@focuswales.com

LLEOLIADAU

Gweler rhestr o’n lleoliadau a chyfyngiadau oedran am pob lleoliad YMA

MAP


Edrychwch ar FOCUS Wales 2021: Venues and Locations ar fap mwy.

PROSIECTAU

Dysgwch am ein prosiectau cymunedol YMA

AR DAITH

Dysgu am FOCUS Wales ‘Ar Daith’ YMA  • ‘One of the UK’s best festivals – showcase or otherwise’

    Gigwise

  • CYSYLLTWCH Â NI - #focuswales2022

    Cadwch mewn cysylltiad â phopeth yn ymwneud â FOCUS Wales


    YMUNO â'n RHESTR BOSTIO