WYBODAETH

AMSERLEN FOCUS Wales!
Lawrlwythwch ein amserlen 2022 YMA


Lawrlwythwch ein app 2022 yn isod:

iOS YMA
Android YMA


AMGYLCHEDD

We are mindful and considerate of the environmental impact of the work that we undertake, especially where travel is involved, and we are continually learning and actively taking measures to ensure we consider, reduce and offset the carbon footprint of our wider work. We welcome ideas to improve our work moving forward. Read about the work we’re doing HERE


GLOBAL MUSIC MATCH

Cliciwch YMA


DIWEDDARIAD CORONAVIRUS

Mae sioeau a digwyddiadau fel rhan o FOCUS Wales 2022 yn mynd yn eu blaen fel y cynlluniwyd.
I gael ein diweddariad ar ein hymateb i Coronavirus, cliciwch YMA


MYNEDIAD

Lawrlwythwch ein canllaw mynediad YMA


Y WASG

Am Achrediad y Wasg, cliciwch YMA
Am ymholiadau cyffredinol y Wasg, cysylltwch â: press@focuswales.com
– EIN HANES WASG

TEITHIO

Y Lôn
Mae Wrecsam yn gyfleus iawn ar gyfer ffordd ddeuol yr A55 tua’r gorllewin, yr M62 wrth deithio tua’r dwyrain, yr M53 a’r M56 am y gogledd a’r A5 a’r M54 wrth anelu am y de. Awr yn unig ydi Lerpwl a Manceinion, Birmingham yn llai na dwyawr ac mae hyd yn oed Llundain a Glasgow o fewn pedair awr.
Mae rhaglenni rhannu ceir ar gael. e.e. freewheelers.co.uk
Trên
Mae dwy orsaf drenau. Yr Orsaf Ganolog, sy, fel y gellwch ei ddychmygu, yn union yng nghanol y dre’. Hefyd yr Orsaf Gyffredinol, siwrne 3 munud ar droed allan o’r dre’. Mae i’r ddwy orsaf gysylltiadau uniongyrchol â Llundain – cewch ddewis rhwng Euston a Marylebone. Mae trenau hefyd yn mynd am Gaerdydd, Caer a’r Amwythig, gyda chysylltiadau i Lerpwl. Yn ogystal, mae cysylltiadau bws i Ddyffryn Ceiriog hardd.
CYNLLUN TEITHIO TRAVELINE CYMRU

NODDI

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn noddwr? info@focuswales.com

RHESTR BOSTIO

Cadwch eich bys ar bỳls y diweddaraf i gyd o newyddion FOCUS Wales trwy ymuno â rhestr bostio YMA

GWIRFODDOLI

Oes gennych ddiddordeb gwirfoddoli at FOCUS Wales 2023? Llenwi ein ffurflen YMA

CAIS I CHWARAE

GWNEWCH CAIS I CHWARAE YMA
*Bydd artistiaid yn cael eu hysbysu cyn diwedd mis Chwefror.
*NODYN: Ni fydd cyflwyniadau yn cael ei dderbyn drwy ebost.

YMHOLIADAU CYFFREDINOL

info@focuswales.com

LLEOLIADAU

Gweler rhestr o’n lleoliadau a chyfyngiadau oedran am pob lleoliad YMA

MAP


Edrychwch ar FOCUS Wales 2021: Venues and Locations ar fap mwy.

PROSIECTAU

Dysgwch am ein prosiectau cymunedol YMA

AR DAITH

Dysgu am FOCUS Wales ‘Ar Daith’ YMA  • ‘One of the UK’s best festivals – showcase or otherwise’

    Gigwise

  • CYSYLLTWCH Â NI - #focuswales2023

    Cadwch mewn cysylltiad â phopeth yn ymwneud â FOCUS Wales


    YMUNO â'n RHESTR BOSTIO