WYBODAETH

AMSERLEN FOCUS Wales 2024 yn dod yn fuan!
Lawrlwythwch ein amserlen 2023 YMA


APP 2024 yn dod yn fuan…
Lawrlwythwch ein app 2023 yn isod:

iOS YMA
Android YMA


AMGYLCHEDD

Rydyn ni’n mewn trafodaethau parhaus gyda’n llywodraeth, a chyrff ymgynghorol eraill, i sicrhau fod arferion gorau’n cael eu gweithredu yn ein gwaith, a’u bod yn cael eu gwella’n gyson. Mae ein drws yn agored. Rydyn ni’n croesawu syniadau newydd y byddai’n bosib eu hymgorffori yn ein gwaith, wneud yr hyn a wnawn yn gynaliadwy yn amgylcheddol wrth symud ymlaen. Os oes ganddoch chi unrhyw argymhellion o’r fath, cysylltwch â ni trwy info@focuswales.com i drafod eich syniadau ymhellach. Darllenwch am y gwaith rydym yn ei wneud YMA


GLOBAL MUSIC MATCH

Cliciwch YMA


MYNEDIAD

Lawrlwythwch ein canllaw mynediad YMA


Y WASG

Am Achrediad y Wasg, cliciwch YMA
Am ymholiadau cyffredinol y Wasg, cysylltwch â: press@focuswales.com


TEITHIO

Y Lôn
Mae Wrecsam yn gyfleus iawn ar gyfer ffordd ddeuol yr A55 tua’r gorllewin, yr M62 wrth deithio tua’r dwyrain, yr M53 a’r M56 am y gogledd a’r A5 a’r M54 wrth anelu am y de. Awr yn unig ydi Lerpwl a Manceinion, Birmingham yn llai na dwyawr ac mae hyd yn oed Llundain a Glasgow o fewn pedair awr.
Mae rhaglenni rhannu ceir ar gael. e.e. freewheelers.co.uk
Trên
Mae dwy orsaf drenau. Yr Orsaf Ganolog, sy, fel y gellwch ei ddychmygu, yn union yng nghanol y dre’. Hefyd yr Orsaf Gyffredinol, siwrne 3 munud ar droed allan o’r dre’. Mae i’r ddwy orsaf gysylltiadau uniongyrchol â Llundain – cewch ddewis rhwng Euston a Marylebone. Mae trenau hefyd yn mynd am Gaerdydd, Caer a’r Amwythig, gyda chysylltiadau i Lerpwl. Yn ogystal, mae cysylltiadau bws i Ddyffryn Ceiriog hardd.
CYNLLUN TEITHIO TRAVELINE CYMRU

NODDI

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn noddwr? info@focuswales.com

RHESTR BOSTIO

Cadwch eich bys ar bỳls y diweddaraf i gyd o newyddion FOCUS Wales trwy ymuno â rhestr bostio YMA

GWIRFODDOLI

Oes gennych ddiddordeb gwirfoddoli at FOCUS Wales 2024? Llenwi ein ffurflen YMA

CAIS I CHWARAE

Gwnewch cais i chwarae YMA
*Bydd artistiaid yn cael eu hysbysu cyn diwedd mis Chwefror.
*NODYN: Ni fydd cyflwyniadau yn cael ei dderbyn drwy ebost.

YMHOLIADAU CYFFREDINOL

info@focuswales.com

LLEOLIADAU

Gweler rhestr o’n lleoliadau a chyfyngiadau oedran am pob lleoliad YMA

MAP


Edrychwch ar FOCUS Wales 2024: Venues and Locations ar fap mwy.  • “FOCUS Wales is a truly special event”

    BBC Radio Wales

  • CYSYLLTWCH Â NI - #focuswales2024

    Cadwch mewn cysylltiad â phopeth yn ymwneud â FOCUS Wales


    YMUNO â'n RHESTR BOSTIO