TOCYNNAU

PASYS YR WYL


PRYNWCH PASYS

PAS WYL SYLFAENOL

£70 – Mae’r pas wyl hon yn caniatáu mynediad (yn dibynnu ar faint mae lleoliad yn dal) i holl sioeau’r ŵyl, sesiynau’r gynhadledd a ffilm.


PRYNWCH PASYS

PAS WYL BLAENORIAETHOL

£100 – Mae’r pas ŵyl blaenoriaethol yn caniatau mynediad (yn dibynnu ar faint mae lleoliad yn dal) i holl sioeau’r ŵyl, sesiynau’r gynhadledd a ffilm ac hefyd yr hawl I symud I flaen y ciw lle mae’n phosib.


PRYNWCH PASYS

PAS WYL CYNRYCHIOLYDD

£160 – Mae deiliad pas chynrychiolydd yn dderbyn achrediad cynrychiolydd llawn gyda bathodyn. Mae’r pas hon yn caniatáu blaenoriaeth mynediad (yn dibynnu ar faint mae lleoliad yn dal) i holl sioeau’r ŵyl, sesiynau’r gynhadledd a ffilm a mynediad i holl ddigwyddiadau rhwydweithio cynrychiolwyr, yn ogystal a mynediad I’r cronfa ddata cynrychiolwyr a proffil proffesiynol ar wefan ag ap symudol FOCUS Wales.

PRYNWCH PASYS

PAS DIWRNOD YN UNIG

£40 – Mae’r pas wyl hon yn caniatáu mynediad (yn dibynnu ar faint mae lleoliad yn dal) i holl sioeau’r ŵyl, sesiynau’r gynhadledd a ffilm, ar y diwrnod penodol hwnnw.


TOCYNAU SIOE

Mae bandiau arddwrn yr ŵyl yn caniatáu mynediad i bob sioe… ond efallai mai dim ond un o’r sioeau y gallwch chi ei mynychu, ac felly gyda hynny mewn golwg rydyn ni wedi sicrhau bod rhai tocynnau sioe hefyd ar gael ar gyfer detholiad bach o’n sioeau.
Dim ond bandiau arddwrn yr ŵyl sydd eu hangen ar gyfer bob sioe arall.

DYDD IAU MAI 4ydd


PRYNWCH TOCYNNAU

Billy Nomates

+ Jeffrey Lewis & The Voltage
+ The Trials of Cato + Baby Brave

at Llwyn Isaf, Wrecsam

£18 neu fynediad gyda bandiau arddwrn yr ŵyl // 14+ Drysau’n agor: 5pm


PRYNWCH TOCYNNAU

The Joy Formidable

+ MOJA + MINAS + tAngerinecAt + Ynys + mwy
at The Rockin’ Chair, Wrecsam

£19 neu fynediad gyda bandiau arddwrn yr ŵyl // 14+ Drysau’n agor: 7pm


PRYNWCH TOCYNNAU

Katherine Priddy

+ Sophie Jamieson + MOOI + mwy
at St. Giles’ Parish Church, Wrecsam

£20 neu fynediad gyda bandiau arddwrn yr ŵyl // Mae croeso i bob oedran – rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. Drysau’n agor: 6pm


DYDD GWENER MAI 5ed


PRYNWCH TOCYNNAU

SQUID

+ Gallops + TVAM + mwy
at Llwyn Isaf, Wrecsam

£21 neu fynediad gyda bandiau arddwrn yr ŵyl // 14+ Drysau’n agor: 5pm


PRYNWCH TOCYNNAU

Neue Grafik Ensemble
+ A Guy Called Gerald

+ Afro Cluster + Dilettante + Delta Radio + mwy
at The Rockin’ Chair, Wrecsam

£17 neu fynediad gyda bandiau arddwrn yr ŵyl // 14+ Drysau’n agor: 6:30pm


PRYNWCH TOCYNNAU

VRï

+ Gwenifer Raymond + Parisa Fouladi
at St. Giles’ Parish Church, Wrecsam

£11 or access with festival wristbands // Mae croeso i bob oedran – rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. Drysau’n agor: 7pm


DYDD SADWRN 6ed MAI


PRYNWCH TOCYNNAU

The Coral

+ Adwaith + Kidsmoke + Dafydd Iwan + mwy
at Llwyn Isaf, Wrecsam

£29 neu fynediad gyda bandiau arddwrn yr ŵyl // 14+ Drysau’n agor: 3:30pm


PRYNWCH TOCYNNAU

Dream Wife

+ Band Pres Llareggub + Walt Disco + Acid Klaus + mwy at The Rockin’ Chair, Wrecsam

£16 neu fynediad gyda bandiau arddwrn yr ŵyl // 14+ Drysau’n agor: 4:30pm


PRYNWCH TOCYNNAU

Ben Ottewell

+ Al Lewis + mwy
at St. Giles’ Parish Church, Wrecsam

£17.50 neu fynediad gyda bandiau arddwrn yr ŵyl // Mae croeso i bob oedran – rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. Drysau’n agor: 4pm  • ‘One of the UK’s best festivals – showcase or otherwise’

    Gigwise

  • CYSYLLTWCH Â NI - #focuswales2023

    Cadwch mewn cysylltiad â phopeth yn ymwneud â FOCUS Wales


    YMUNO â'n RHESTR BOSTIO