Out of FOCUS 2020


Mae FOCUS Wales yn falch o gyhoeddi digwyddiad arddangos a chynhadledd ddigidol newydd sbon sydd wedi’u drefnu ar gyfer Medi 21ain – 26ain, 2020, sef Cynhadledd Ddigidol Out of FOCUS, y gyntaf o’i mhath.

Yn y gyntaf o gyfres o ddigwyddiadau ar-lein (gyda mwy i’w cyhoeddi dros y misoedd nesaf), fe fydd y digwyddiad arddangos rhithiol hwn yn cynnwys sgyriau panel, a phrif sesiynau, gyda gweithwyr proffesynol a gwesteion arbennig o’r diwydiant.

Cymrych olwg isod ar yr amserlen a’r siaradwyr cyntaf i’w cyhoeddi. Mwy i ddilyn…


Dydd Llun 21 Medi 2020

Cyflwyniad Undeb y Cerddorion

Darganfod beth mae Undeb y Cerddorion yn ei gynnig ar hyn o bryd o ran cefnogaeth (ariannol a chyngor), lobïo, ac hefyd pa gefnogaeth arall sydd ar gael ar gyfer cerddorion ar hyn o bryd.

12yp – 12:45yp
Adeiladu eich strategaeth Rhan 1 – Cynllunio ar gyfer y gwaethaf a gobeithio am y gorau.

Beth ydy’r opsiynau ar gyfer cynllunio a datblygu llwybr gyrfa artist o dan yr amgylchiadau presennol?

2:30yp – 3:30yp
Prif Sesiwn – Holi ac Ateb Gareth Evans

Youtuber a sefydlydd Goliath Guitar Tutorials – sianel youtube gyda thros 750,000 o danysgrifwyr – bydd Gareth yn esbonio sut y llwyddodd i droi ei sgìl fel cerddor yn fusnes byd-eang ar-lein.

4yp – 4:45yp
Sgwrsio gyda DIRECT INPUT

Cyfres weminar Future Yard ydy Direct Input, sy’n anelu at godi caead ar y technegau a’r tactegau a ddefnyddir gan y timau sy’n gyfrifol am rai o artistiaid mwyaf llwyddiannus ein cyfnod.

6yp – 7yp

Dydd Mawrth 22 Medi 2020

Y Cyfryngau Cerddoriaeth – Dyfodol y cyfryngau cerddoriaeth

Bydd ein panel o arbenigwyr yn trafod yr heriau sy’n wynebu’r cyfryngau cerddoriaeth ar hyn o bryd a sut olwg fydd ar y dyfodol.

1yp – 1:45yp
Adeiladu eich strategaeth Rhan 2 – Digidol

Llwyfannau: Beth sy’n newydd a sut i wneud y defnydd gorau. Mwy nag erioed, mae hi’n hanfodol i artistiaid gael yr wybodaeth a’r rheolaeth ddiweddaraf o’r llwyfannau ar-lein diweddaraf sydd ar gael a sut i gael y gorau allan ohonyn nhw.

2:30yp – 3:30yp
Prif sesiwn – Dave Stewart

Yr artist, cyfansoddwr a chynhyrchydd byd-eang, adnabyddus a sefydlydd Eurythmics: Dave Stewart a Trackd yn trafod Cydweithredu Cerddorol o Bell yn oes y rhyngrwyd. Prif sesiwn yn archwilio’r dulliau o gyfansoddi caneuon, cydweithredu a recordio.

4yp – 4:45yp
Magu Plant a Cherddoriaeth

Trafod y ffyrdd y mae cerddorion yn cydbwyso magu plant gyda’u gyrfaoedd, a sut mae’r cyfnod clo wedi effeithio ar y cydbwyso hwn.

5yp – 6yp

Dydd Mercher 23 Medi 2020

Clinig Ariannu

Yr wybodaeth ddiweddaraf ar ba gyllid a chefnogaeth sydd ar gael i’r rhai sy’n creu cerddoriaeth a’r diwydiant cerdd ehangach yng Nghymru.

1yp – 1:45yp
Cadw Golwg ar Iechyd Meddwl

Music Minds Matter yn arwain sgwrs grŵp anffurfiol yn edrych ar ein iechyd meddwl, ac yn rhannu syniadau a chynghorion.

2:30yp – 3:30yp
Prif sesiwn – Holi ac Ateb Henca Maduro

Sefydlydd ‘New Skool Rules’, sioe arddangos ryngwladol Hip Hop ac r&b yn Rotterdam. Bydd Henca yn sgwrsio am ei bywyd a’i gyrfa gyda Ffion Wyn (ladies of Rage)

4yp – 4:45yp
PRS & PPL

Darganfyddwch sut i ennill arian o ysgrifennu a pherfformio cerddoriaeth gan gymdeithasau casglu’r DU PPL a PRS for Music. Hefyd cyfle i holi ein harbenigwyr.

5yp – 6yp

Dydd Iau 24 Medi 2020

Cyflwyniad HMUK

Sut fedr Help Musicians fy helpu i?
Darganfod yr holl ffyrdd mae’r elusen Help Musicians yn medru cefnogi cerddorion yn eu gyrfaoedd, trwy iechyd a lles, datblygu gyrfaoedd yn greadigol ac adeiladu sgiliau busnes hyderus. Mae Help Musicians yn cynnig cefnogaeth oes pan fo’i hangen fwyaf.

1yp – 1:45yp
Sector Fyw Gweithredol – Y Ffordd at Adferiad

Sut mae’r sector fyw wedi ymateb, nid yn unig i Covid-19, ond hefyd i’r problemau fu’n eu hwynebu cyn hynny a sut wnawn ni ei siapio wrth edrych ymlaen?

2:30yp – 3:30yp
Mynd yn fyd-eang ar y we

Archwilio pa effaith y gall Brexit a’r Pandemig eu cael ar allforio cerddoriaeth.

4yp – 4:45yp
Sync

Sgwrs gyda Dan Koplowitz o Friendly Fire Licensing, UDA. Popeth sydd angen ichi’i wybod ynghylch dechrau syncio eich cerddoriaeth.

6yp

Dydd Gwener 25 Medi 2020

Privilege Cafe

Music & Race in Wales Sgwrs #5 – @ FOCUS Wales 2021: Out of Focus. Mewn cydweithrediad â Tŷ Cerdd mewn cydweithrediad â Privilege Café

12:30yp – 2:05yp
Ymarfer, Recordio a Mynd yn Fyw

Trafod yr arferion safonol presennol ar hyd ac ar led stiwdios a lleoedd ymarfer yng Nghymru, a phwysigrwydd cofnodi perfformiadau byw.

2:30yp – 3:30yp
Arddangos Ar-lein

FFOCUS Wales, The Great Escape, Sound City, a Wide Days yn trafod sut y gall artistiaid wneud y gorau o wyliau arddangos, ar-lein ac all-lein.

6yp – 7yp


  • ‘an incredible international showcase’

    CLASH Magazine

  • CYSYLLTWCH Â NI - #focuswales2024

    Cadwch mewn cysylltiad â phopeth yn ymwneud â FOCUS Wales


    YMUNO â'n RHESTR BOSTIO