Geraint Løvgreen a’r Enw Da

GeraintLvgreenarEnwDa
Pop
Geraint Løvgreen left Wrexham at twelve years old, and after spending his youth in Newtown he eventually formed an original Welsh-language good-time band in Caernarfon. Over 30 years later the band is still going strong, playing a variety of rock-soul influenced music augmented by a now-famous horn section, guaranteed to get the punters onto the dancefloor.
Ar ôl symud o Wrecsam yn ddeuddeg oed, trac sain ieuenctid Geraint Løvgreen yn y Drenewydd yn y 70au oedd cerddoriaeth y Beatles, Tebot Piws, Amen Corner, Bowie a’r Dyniadon Ynfyd Hirfelyn Tesog. Ar ôl symud i’r gogledd ffurfiodd yr Enw Da, y ‘band amser da’ gwreiddiol Cymraeg. Pan fydd y cyrn yn llenwi’r llwyfan mae’r gynulleidfa’n siŵr o lenwi’r llawr dawnsio.
October 9, 2021 10:00 pm Saturday @ HWB Cymraeg
  • Winner of Best Festival for Emerging Talent at UK Festival Awards 2019


  • CONNECT WITH US - #focuswales2021

    Stay connected with all things FOCUS Wales…


    JOIN OUR MAILING LIST