200+ BANDIAU!

200+ BANDIAU!

British Sea Power, Astroid Boys, Cabbage, John Bramwell (I Am Kloot), Georgia Ruth, Islet, Lucy Spraggan, a Gulp (Guto o Super Furry Animals) + MWY!
200+ BANDIAU!
200+ BANDIAU!

200+ BANDIAU!

Mae'r ŵyl yn arddangos y talent newydd gorau posib sy’n datblygu o’r genedl ochr yn ochr ag enwau sefydledig a dewis o artistiaid rhyngwladol cyffrous.
200+ BANDIAU!
RHYNGWEITHIOL

RHYNGWEITHIOL

Gyda arbenigwyr o bob cwr o’r byd.
RHYNGWEITHIOL
COMEDI

COMEDI

Fe fydd FOCUS Wales 2017 yn gweld cynnwys o 2 noson o berfformiadau comedi unigol yn ystod yr ŵyl.
COMEDI
TOCYNNAU

TOCYNNAU

TOCYNNAU AR WERTH RWAN!
TOCYNNAU

 CYSYLLTWCH Â NI - #focuswales2017

Cadwch mewn cysylltiad â phopeth sy'n ymwneud â FOCUS Wales


YMUNO â'n RHESTR BOSTIO
FOCUS Wales 2017

Mae FOCUS Wales nôl ac yn digwydd dros 11 -13 o Fai 2017!

Mae FOCUS Wales yn ŵyl flynyddol aml lleoliad a gynhelir yn Wrecsam pob mis Mai, sy'n anelu goleuni'r diwydiant cerddoriaeth heb os ar y doniau newydd sy gan Gymru'n dod i'r amlwg i gynnig i'r byd. Mae FOCUS Wales 2017 yn nodi 7fed blwyddyn yr ŵyl – a bydd y 7fed tro yn croesawu dros 7,000 o bobl i'r dref, gan adeiladu ar record y nifer o fynychwyr yn 2016 ar draws llond penwythnos o ddigwyddiadau. Does unlle'n debyg i Wrecsam yn ystod FOCUS Wales, wrth inni arddangos 200 a mwy o fandiau, llenwi amrywiaeth o lefydd a lleoliadau i gerddoriaeth, gan wneud defnydd o 20 llwyfan, yn ogystal a chynnig sesiynau rhyngweithiol diwydiant cerddoriaeth, comedi unddyn, ffilm a ddigwyddiadau celfyddydol trwy gydol yr ŵyl.