200+ BANDIAU!

200+ BANDIAU!

This Is The Kit, Gaz Coombes, Gengahr, Bill Ryder-Jones, Kate Rusby, 9Bach, Damo Suzuki (CAN), Euros Childs...
200+ BANDIAU!
200+ BANDIAU!

200+ BANDIAU!

Mae'r ŵyl yn arddangos y talent newydd gorau posib sy’n datblygu o’r genedl ochr yn ochr ag enwau sefydledig a dewis o artistiaid rhyngwladol cyffrous.
200+ BANDIAU!
CELFYDDYDAU

CELFYDDYDAU

Bydd FOCUS Wales 2018 yn ddathlu celfyddydau’r ardal a thu hwnt, trwy’r cyflwyniad o casgliad o weithiau newydd...
CELFYDDYDAU
RHYNGWEITHIOL

RHYNGWEITHIOL

Gyda arbenigwyr o bob cwr o’r byd.
RHYNGWEITHIOL
TOCYNNAU

TOCYNNAU

TOCYNNAU'R ŴYL AR WERTH NAWR!
TOCYNNAU

 CYSYLLTWCH Â NI - #focuswales2018

Cadwch mewn cysylltiad â phopeth sy'n ymwneud â FOCUS Wales


YMUNO â'n RHESTR BOSTIO
FOCUS Wales 2018

Mae FOCUS Wales nôl ac yn digwydd dros 10 -12 o Fai 2018!

Mae FOCUS Wales yn ŵyl flynyddol aml lleoliad a gynhelir yn Wrecsam pob mis Mai, sy'n anelu goleuni'r diwydiant cerddoriaeth heb os ar y doniau newydd sy gan Gymru'n dod i'r amlwg i gynnig i'r byd. Mae FOCUS Wales 2018 yn nodi 8fed blwyddyn yr ŵyl – a bydd y 8fed tro yn croesawu dros 8,000 o bobl i'r dref, gan adeiladu ar record y nifer o fynychwyr yn 2017 ar draws llond penwythnos o ddigwyddiadau. Does unlle'n debyg i Wrecsam yn ystod FOCUS Wales, wrth inni arddangos 200 a mwy o fandiau, llenwi amrywiaeth o lefydd a lleoliadau i gerddoriaeth, gan wneud defnydd o 20 llwyfan, yn ogystal a chynnig sesiynau rhyngweithiol diwydiant cerddoriaeth, comedi unddyn, ffilm a ddigwyddiadau celfyddydol trwy gydol yr ŵyl.