Coronafeirws: cymorth a chefnogaeth i’r byd cerdd

Rydyn ni’n gweithio i gasglu cymaint o wybodaeth a chyngor ag sydd bosib i’w rhannu gyd chymuned gerddoriaeth Cymru yn ystod y cyfnod anodd hwn. Fe fyddwn yn cadw’r dudalen hon a’n holl cyfryngau cymdeithasol wedi’u diweddaru gyda’r holl wybodaeth y down i wybod amdani. Os oes unrhyw beth rydych chi’n teimlo y gallen ni / dylen ni ei hychwanegu at yr isod, anfonwch e-bost aton ni yn info@focuswales.com Cofiwch hefyd anfon e-bost os rydych yn teimlo y gall bod rhyw fodd arall inni eich helpu ar yr adeg yma.

 

1: CYNGOR / ARWEINIAD

Latest UK Government Updates– Cyngor gan y GIG, i fusnesau, teithio a mwy
Corona Advice for Musicians – Man gwybodaeth i gerddorion a sefydlwyd gan Help Musicians UK
Musician’s Union (MU) – Latest Updates– y cyngor a’r newyddion diweddaraf yn benodol i gerddorion
Cyngor Celfyddydau Cymru – Cronfa Ymateb Brys i Unigolion (Rownd 2 yn agor Ebrill 28ain), Cronfa Sefydlogi i Unigolion (yn agor Mai 29ain)
AIM – Mae AIM wedi lansio cronfa gefnogaeth wedi’i hanelu at gontractwyr a’r rhai sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain.
MU Sign-Up for Updates – Ymunwch â’u rhestr bostio i dderbyn y cyngor diweddaraf ar gerddorion sydd wedi’u heffithio gan y Coronafeirws
MU – Mental Health: Support for Musicians – Dewis defnyddiol o adnoddau gan gynnwys Music Minds Matter, Music Support, BAPAM a Freelancers Guide
UK Music – Cyngor, a chasgliad o gynghorion gan rai o’u haelodau
Help Musicians – Music Minds Matter – Cefnogaeth Iechyd Meddwl i gerddorion
Music Managers Forum (MMF) – gan gynnwys cyngor am yswiriant, sioeau a ganslwyd a theithio
Incorporated Society of Musicians (ISM) – arweiniad i gerddorion ac athrawon (preifat neu’n gyflogedig)
Music Venue Trust (MVT) – gwefan ddefnyddiol am wybodaeth am leoliadau sy’n cynnal cerddoriaeth ac arweiniad gan gynnwys ffurflen cyswllt ymateb brys
Independent Venue Week (IVW)– Help a chyngor gan Leoliadau Llawr Gwlad, gan gynnwys y wasg ar ymgyrchoedd codi arian, cansliadau a mwy
Association of Independent Music (AIM) – Holi ac Ateb i aelodau, gan gynnwys cyngor am ddigwyddiadau, amhariad ar fusnes chymorth ariannol
Music Producers Guild (MPG) – gan gynnwys arolwg colled enillion, cyngor am amhariad ar waith, digwyddiadau a chymorth ariannol
Virtual Events Directory – gan yr awdur / ymchwilydd Cherie Hu, gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar gynnal digwyddiadau ar-lein
Arts Council Wales – cyngor i gyrff a phrosiectau a ariennir
PRS Foundation – cyngor i rai sy;n derbyn neu’n gwneud ceisiadau
Compilation of guidance for people in the arts and freelancers – Casglwyd ynghyd gan Matt Allan o East Street Arts
Stand Together Music – grŵp o gerddorion a gwrandawyr sydd wedi dod ynghyd i ddarparu gwybodaeth a chenfogaeth yn ystod yr epidemig.
Music Support – wedi partneru gyda ThriveAppsUK i gynnig cefnogaeth 24/7 ar gyfer eich iechyd meddwl a’ch lles.

2: MENTRAU CODI ARIAN

Go Fund Me – I godi arianar gyfer artistiaid o Gymru sydd i fod i ymddangos yn SXSW 2020

Peidwch ag anghofio i edrych ar safleoedd artistiaid ar-lein, Bandcamp a mwy!

3: GWEITHGARWCH AR-LEIN

Live Music Now – Mae’r sefydliad wedi symud eu hyfforddiant ar-lein.
Immerse Music Academy – Hyfforddiant gitâr, piano a chanu ar-lein.
Brighter Sound – Cyfres o weminarau ar-lein yn rhad ac am ddim i gefnogi cerddorion a gweithwyr cerddoriaeth proffesiynol yn ystod COVID-19
Tŷ Cerdd – Mae’r holl staff yn dal i weithio fel arfer, o adref. Mae’r holl gerddoriaeth ddalen a recordiau bellach ar gael trwy eu gwefan. Mae’r sefydliad hefyd yn cyfrannu at sawl llif ariannu argyfwng ac fe geir yr holl fanylion ar eu gwefan.
Swansea Music Hub – Yn cynnal ‘Lockdown Sessions’ o gerddoriaeth fyw trwy Instagram live
Clwb Ifor Bach – Yn cynnal cerddoriaeth fyw trwy Instagram live pob bore Sul  • ‘Forward thinking welsh music industry showcase’

    Metro

  • CYSYLLTWCH Â NI - #focuswales2023

    Cadwch mewn cysylltiad â phopeth yn ymwneud â FOCUS Wales


    YMUNO â'n RHESTR BOSTIO