Eluned Hâf (Celfyddydau Rhyngwladol Cymru | Wales Arts International)

ElunedHfCelfyddydauRhyngwladolCymruWalesArtsInternational

Eluned Hâf is Head of Wales Arts International the international arm of the Arts Council of Wales. Trained as a journalist Eluned has worked for BBC Wales Reuters ITV and S4C. she speaks five languages and has worked as a press officer in the European Parliament. The highlights of her career include writing the winning application for and leading WOMEX in Cardiff in 2013 and leading the cultural programme for Welsh Government Trade Mission to China in Spring 2017 2018 and 2019. Eluned sits on the management board of the Arts Council and the British Council Wales Advisory Committee.

Eluned Hâf yw Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru cangen ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru. Wedi ei hyfforddi fel newyddiadurwr mae Eluned wedi gweithio i BBC Wales Reuters ITV ac S4C. Gweithiodd hefyd fel swyddog i’r wasg Senedd Ewrop a siarada bum iaith. Mae uchafbwyntiau ei gyrfa yn cynnwys ysgrifennu’r cais buddugol ac arwain WOMEX yng Nghaerdydd yn 2013 ac arwain rhaglen ddiwylliant Teithiau Masnach Llywodraeth Cymru i Tsieina yng Ngwanwyn 2017 2018 a 2019. Mae Eluned yn eistedd ar fwrdd rheoli Cyngor y Celfyddydau a Grŵp Ymgynghorol Cyngor Prydeinig Cymru.


  • “FOCUS Wales is a truly special event”

    BBC Radio Wales

  • CONNECT WITH US - #focuswales2020

    Stay connected with all things FOCUS Wales…


    JOIN OUR MAILING LIST