Blind Wilkie McEnroe

BlindWilkieMcEnroe
Psychedelic WelshLanguage Rock&Roll
BWM yw prosiect ymdrechion cydweithredol gan Carwyn Ginsberg Dave Elwyn a Mike Pandy. Mae’r tri ohonynt wedi bod mewn bandiau erstalwm a wedi penderfynu cydweithio i ddechrau band newydd cyffrous a gwahanol. Ers dod allan o’r stiwdio mae’r tri wedi ychwannegu Si Brereton ar keys a percussion ac Andrew Stokes ar Bass gan obeithio fod nhw’n gallu ychwanegu i’w swn fyw ac swn stiwdio yn yr dyfodol.
BWM is a collaborative effort by Carwyn Ginsberg Dave Elwyn and Mike Pandy who have worked on many different projects and decided to work on something different.
May 16, 2019 9:30 pm Thursday @ Undegun
  • “FOCUS Wales is a truly special event”

    BBC Radio Wales

  • CONNECT WITH US - #focuswales2020

    Stay connected with all things FOCUS Wales…


    JOIN OUR MAILING LIST